Privatumo politika | Sanus

Privatumo politika

SĄVOKOS

 1. Svetainė – interneto portalas adresu www.sanuscentras.lt
 2. Svetainės administratorius – UAB „Geros savijautos centras Sanus“, juridinio asmens kodas 304271009, buveinės adresas Pamėnkalnio g. 1,Vilnius.
 3. Vartotojas – svetaine besinaudojantis fizinis asmuo, pateikęs savo asmens duomenis, arba pateikęs savo duomenis be registracijos, siekdamas užsakyti konkrečią paslaugą.
 4. Asmens duomenys – bet kuri informacija, susijusi su fiziniu asmeniu, kurio tapatybė yra žinoma ar gali būti tiesiogiai ar netiesiogiai nustatyta pasinaudojant tokiais duomenimis kaip vardas, pavardė, telefono numeris, el. paštas, adresas ir pan.
 5. Asmens duomenų gavėjas – fizinis arba juridinis asmuo, kuriam teikiami asmens duomenys,  siekiant suteikti galimybę Vartotojui naudotis svetainėje teikiamomis paslaugomis.
 6. Duomenų teikimas – Asmens duomenų atskleidimas perduodant ar kitu būdu padarant juos prieinamus (išskyrus paskelbimą visuomenės informavimo priemonėse).
 7. Įrenginys – kompiuteris, telefonas, planšetė, ar kitas įrenginys, naudojamas naudotis Portalu.
 8. IP adresas – unikalus numeris, identifikuojantis įrenginį, kuris jungiasi prie interneto. IP adresas gali būti naudojamas vietai, kurioje kompiuteris prijungiamas prie interneto, identifikuoti.
 9. Naršyklė – programa, padedanti pasiekti interneto tinklapius, žiniatinklyje, asmeniniame įrenginyje.
 10. Privatumo politika – šis dokumentas, kuriam numatytos Asmens duomenų rinkimo, tvarkymo ir saugojimo taisyklės, taikomos Vartotojams.
 11. Slapukai (angl. cookies) – nedideli failai, įkeliami į Vartotojo naudojamą įrenginį, Vartotojui besilankant Svetainėje, kurių pagalba Svetainė atpažįsta Vartotojo įrenginį. Ši sąvoka apima ne tik slapukus, bet ir panašaus pobūdžio priemonių (pvz., Flash cookies, Web beacons) naudojimą.
 12. Tiesioginė rinkodara – veikla, skirta paštu, telefonu ar kitokiu tiesioginiu būdu siūlyti asmenims prekes ar paslaugas ir (arba) teirautis jų nuomonės dėl siūlomų prekių ar paslaugų.

BENDROSIOS NUOSTATOS

 1. Šios Privatumo politikos nuostatos galioja visiems Vartotojų veiksmams, kuriuos jie gali atlikti Svetainėje, įskaitant (bet neapsiribojant)  naudojimąsi paieškos galimybėmis, perkant paslaugas, skaitant pateikiamą informaciją, komentuojant Svetainėje esančius įrašus bei skelbimus, perkant dovanų kuponus ir kt.
 2. Naudodamasis Svetaine, asmuo sutinka su šia Privatumo politika be išlygų. Jei asmuo nesutinka su šia Privalumo politika, jis neturi teisės naudotis Svetaine. 
 3. Vartotojui yra suteikiama galimybė Svetainėje susipažinti su Privatumo politikos sąlygomis bet kuriuo metu.
 4. Vartotojų pateikiamus Asmens duomenis tvarko Svetainės administratorius. Asmeniniai duomenys be Vartotojo sutikimo neperduodami trečiosioms šalims, išskyrus Lietuvos Repsublikos teisės aktuose numatytus atvejus.
 5. Svetainės administratorius pasilieka teisę savo nuožiūra, laikantis Lietuvos Respublikos teisės aktų, naudotis sukauptais Asmens duomenimis, siekdamas gerinti Svetainėje teikiamų paslaugų kokybę.

SLAPUKŲ NAUDOJIMAS

 1. Svetainėje naudojami Slapukai, padedantys tobulinti Svetainės veiklą, paslaugų kokybę.
 2. Vartotojas, patvirtindamas Privatumo politikos taisykles, patvirtina sutinkantis su tuo, kad Svetainės administratorius rinks informaciją apie Vartotoją, naudodamasis Slapukais. Svetainės administratorius patvirtina, kad Slapukai naudojami tik tokiai informacijai, kuri yra susijusi su Svetainės naudojimu, rinkti. Duomenys, kuriuos pateikia Slapukai, yra anoniminiai.
 3. Vartotojas gali išjungti Slapukų naudojimą, naudodamasis Naršyklės nustatymais.

ASMENS DUOMENŲ RINKIMAS, TVARKYMAS IR SAUGOJIMAS

 1. Asmuo, norintis pasinaudoti Svetainėje teikiamomis paslaugomis, turi pateikti savo asmens duomenis.
 2. Vartotojas Paskyroje arba paslaugos užsakymo lange gali, o tam tikrais atvejais – privalo nurodyti papildomus Asmens duomenis, tokius kaip vardas, pavardė, gimimo data, lytis,
 3. Vartotojo Asmens duomenys tvarkomi rankiniu bei automatiniu būdais. Vartotojui nesutinkant, kad jo Asmens duomenys būtų tvarkomi, jis turi teisę nesinaudoti Svetaine ir nepateikti Asmens duomenų.
 4. Asmens duomenys renkami, tvarkomi ir saugomi šiame punkte nurodytais tikslais:
  1. Užtikrinant Vartotojui galimybę naudotis Svetainėje pasidalintomis, centro teikiamomis paslaugomis;
  2. Siekiant užtikrinti nuolatinį Svetainės tobulinimą ir vystymą;
  3. Siekiant pasiūlyti specializuotas paslaugas bei tikslinę reklamą;
  4. Bendri duomenys naudojami statistikos analizei, jų elgesį, bendrą charakteristiką, Svetainėje pateiktų paslaugų efektyvumą ir pan.;
  5. Svetainėje teikiamų Paslaugų užsakymo, pirkimo operacijų inicijavimui bei vykdymui;
  6. Diagnozuojant sutrikimus, Svetainės administratorius gali naudoti Vartotojų IP adresus;
  7. Kontaktinė informacija gali būti naudojama, siekiant susisiekti su Vartotoju ir informuoti apie naujienas Svetainėje, susijusias su siūlomomis paslaugomis bei paslaugų teikimo tvarkos pakeitimais
 5. Tiesioginės rinkodaros tikslais duomenys naudojami tik turint išankstinį Vartotojo sutikimą. Vartotojas  bet kuriuo metu gali atšaukti duotą sutikimą naudoti jo Asmens duomenis Tiesioginės rinkodaros tikslais.
 6. Vartotojas, norėdamas, jog jo Asmens duomenys nebūtų naudojami Svetainėje, bet kuriuo metu gali išjungti Slapukų naudojimą, naudodamasis Naršyklės nustatymais.

BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

 1. Svetainės administratorius neatsako už galimus padarinius, sukeltus nenugalimos jėgos (force majeure) įtakos, kaip tai apibrėžta Lietuvos Respublikos teisės aktuose.
 2. Svetainės administratorius gali vienašališkai keisti Privatumo politikos nuostatos, tokie pakeitimai įsigalioja po jų paskelbimo Svetainėje. Jei Vartotojas ir toliau naudojasi Svetainėje paskelptomis Sanus centro teikiamomis paslaugomis po Privatumo politikos pakeitimų, laikoma, kad jis sutiko su pakeista Privatumo politika. Nesutikdamas su Privatumo politikos pakeitimais, Vartotojas praranda teisę naudotis Svetainėje pristatytomis teikiamomis paslaugomis.
 3. Svetainės administratorius, rinkdamas bei tvarkydamas Asmens duomenis, naudoja įvairias administracines, technines ir fizines saugumo priemones. Svetainės administratorius užtikrina, kad prie Asmens duomenų prieigą turi tik įgalioti  administratoriaus darbuotojai.
 4. Privatumo politikos nuostatoms taikoma Lietuvos Respublikos teisė. Kylantys ginčai sprendžiami derybų keliu, o joms nepavykus – Lietuvos Respublikos teisme pagal Svetainės administratoriaus buveinės vietą.